Pages

Thursday, September 4, 2014

Aoga Samoa ma SOLO Taxonomy


 I lenei vaiasao na valaau mai lou uo faiaoga o Laepa Sililoto-Malele mai le aoga o Roscommon.

Na ou laalaa loa fe fesootai ma ana faiaoga mai le aoga Samoa i Roscommon.
O le igoa o lenei aoga o Fotu_o_Nu_u_Pule_Samoan_Bilingual_Unit.

I lou lesona na ou faaoga le Galuega o le faoaiga o Pam Hook na fauina le 'framework' e faaoga le SOLO Taxonomy i le potu aoga ma tamaiti.

O le fesili mai ia Laepa pe mafai na ou fesoasoani i le tusitusiga faamatalaina 'explanation writing.'

Ua ou fiafia lava lana ou te sue lava auala e faaoga lou gagana pele.

Na ou fau lou ata faasalalau -powepoint.

O i e mafai na e faitau ni mafaufauga o faiaoga i lou lesona.


Saturday, July 26, 2014

CLESOL

I Iulai na ou faia sou lauga faasalalau mo faiaoga e galue ma tamaiti e lua gagana.

O i la e mafai na e silasila i lou lauga faasalalauga.

Na ou faaoga le auala e faia ai le mea pue ata tifaga e igoa ia 'Google Hangout.'

I lenei aso na iaia Faiaoga Samoa e lua na usu mai foi ma faia le la faasalalauga ma faaoga le 'Google Presentations' e faia ai le la lauga.

O la igoa o Fuatino Leaupepe
http://teachmeetnz.wikispaces.com/Leaupepe_Fuatino

Ma Anthony Faitaua
A o au, lea lava ou te sue faiaoga e faaoga le gagana Samoa pe a faia se Google Hangout i le Gagana Pele. A e faitau lenei tusitusiga ma e manaomia e iloa faia lenei auala, ia tusi mai loa.

Monday, June 30, 2014

O lau maluO lena vaiaso, na ou fai lau lauga mo faiaoga i le fale tusi o le 'National Library' o Niu Sila.