Pages

Saturday, July 26, 2014

CLESOL

I Iulai na ou faia sou lauga faasalalau mo faiaoga e galue ma tamaiti e lua gagana.

O i la e mafai na e silasila i lou lauga faasalalauga.

Na ou faaoga le auala e faia ai le mea pue ata tifaga e igoa ia 'Google Hangout.'

I lenei aso na iaia Faiaoga Samoa e lua na usu mai foi ma faia le la faasalalauga ma faaoga le 'Google Presentations' e faia ai le la lauga.

O la igoa o Fuatino Leaupepe
http://teachmeetnz.wikispaces.com/Leaupepe_Fuatino

Ma Anthony Faitaua
A o au, lea lava ou te sue faiaoga e faaoga le gagana Samoa pe a faia se Google Hangout i le Gagana Pele. A e faitau lenei tusitusiga ma e manaomia e iloa faia lenei auala, ia tusi mai loa.