Pages

Thursday, September 4, 2014

Aoga Samoa ma SOLO Taxonomy


 I lenei vaiasao na valaau mai lou uo faiaoga o Laepa Sililoto-Malele mai le aoga o Roscommon.

Na ou laalaa loa fe fesootai ma ana faiaoga mai le aoga Samoa i Roscommon.
O le igoa o lenei aoga o Fotu_o_Nu_u_Pule_Samoan_Bilingual_Unit.

I lou lesona na ou faaoga le Galuega o le faoaiga o Pam Hook na fauina le 'framework' e faaoga le SOLO Taxonomy i le potu aoga ma tamaiti.

O le fesili mai ia Laepa pe mafai na ou fesoasoani i le tusitusiga faamatalaina 'explanation writing.'

Ua ou fiafia lava lana ou te sue lava auala e faaoga lou gagana pele.

Na ou fau lou ata faasalalau -powepoint.

O i e mafai na e faitau ni mafaufauga o faiaoga i lou lesona.