Thursday, October 2, 2008

O le tu'uga aoga o le taimi e tapega le galuega a le faiaoga.

Ou te manaomia lava e fa'amalosi lo'u gagana tusitusi.Ai ai seisi e fia manao e fesoasoani mai i le fa'asaoina o lou tala, fa'amolemole lava tali mai ma fa'asao.Lea ou te nofo i la'u masini ma topetope lo'u tala.I lenei tu'uga aoga ou te galue i la'u potu ma tapega le galuega mo le kuata mulimuli mo le tausaga.Soifua

No comments: